Doelstelling
De basisschool sterker profileren; meer benadrukken van de aanwezig kwaliteit.

Instrumenten
Zichtbaar zijn/profileren via online-kanalen.
Benoemen van sterke eigenschappen/aanbod van de basisschool. O.a. goede prestaties, tevredenheid ouders/leerlingen/werken met moderne en effectieve werkvormen.
Mogelijkheden voor- en naschoolse opvang onderzoeken.

Acties
Zorgen voor een website en profiel social media (o.a. Facebook). Contact leggen met KOW.

Wie
Jacco i.s.m. ??