Serooskerke zet zich actief in voor een duurzame toekomst.

Week van de duurzaamheid

Duurzaamheidsplan Gemeente Veere

Energie neutraal ondernemen

Duurzaam Serooskerke Duurzaam Serooskerke
Meer informatie

www.dagvandeduurzaamheid.nl

Meer informatie

Duurzaamheidsplan 2013-2016 (milieubeleidsplan PDF)

Meer informatie

Zonnepanelen

Zoetwaterbel

 
Duurzaam Serooskerke  
Meer informatie Meer informatie

Waterhouderij Walcheren (PDF)

 
DoelstellingInstrumentenActiesWie/  Status
Serooskerke werkt aan een duurzame toekomst.                                                                                                                                                       Serooskerke maakt gebruik van het gemeentelijk beleid volgens het Veerse Duurzaamheidsplan: een routekaart naar een energie neutrale gemeente in 2050.                                                                                                                                           Een Werkgroep Duurzaam Serooskerke oprichten.

Burgers en bedrijven verder bewust maken en hen wijzen op de mogelijkheden die overheden bieden voor facilitering en (mede) financiering.  

De aanschaf van zonnepanelen stimuleren en de mogelijkheid onderzoeken van een zonne-energiecoöperatie voor mensen die zelf geen panelen kunnen plaatsen.

Een Duurzaamheidsweek organiseren.

Bij renovatie of herbestraten waterstromen zoveel mogelijk scheiden in vuil en grijswater.   Waterbergingen realiseren.

Alle nieuwe investeringen langs de ecologische meetlat
Dorpsraad Werkgroep Duurzaam Serooskerke   Gemeente                                                                                                                                              
Serooskerke werkt aan een duurzame toekomst.      Overtollig regenwater opslaan in kreekruggen en gebruiken in drogere perioden. Hiermee verdroging en verzilting tegengaan.Proef zoetwaterbel Serooskerke doorzetten. Indien proef succes vol blijkt uitbreiding project stimuleren.  Stichting Waterhouderij Walcheren      
Serooskerke werkt aan een duurzame toekomst.Oplaadpunten voor
elektrische auto’s
realiseren Openbaar vervoer in
hoogseizoen verbeteren Gebruik deel auto’s stimuleren
Afstemmen van centraal en decentraal opladen.

Transferium realiseren.

Onderzoeken wie gebruik wil maken van een deelauto.
Gemeente Dorpsraad
Wonen in het groenBij ontwikkeling Serooskerke Oost voldoende ruimte overhouden voor groen (parkachtige aanpak) Gemeentelijk groen handhaven en uitbreiden in bestaande wijken. Biodiversiteit stimuleren, kleinschaligheid handhaven.Bevolking betrekken bij ontwerp Serooskerke Oost.

Voldoende ruimte maken voor groen en water.

Overgang naar de N57 groen aanleggen.

Onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan tiny houses aan de randen van het dorp.
Gemeente Dorpsraad
ToerismeInzoomen op kwaliteit, geen inbreuk op het landschapOog voor milieu. Streekgebonden producten.Gemeente Ondernemers