Serooskerke heeft een rijk verenigingsleven waarbinnen verenigingen lokaal en regionaal samenwerken.

Inzicht in verenigingsleven

Versterking rijke verenigingsleven

 
Brochure  
Meer informatie Meer informatie  

Samenwerking binnen Serooskerke

Samenwerking buiten Serooskerke

 

Verenigingen Serooskerke  
 Meer informatie Meer informatie  
DoelstellingInstrumentenActiesWie/ Status 
Overzicht krijgen van de verenigingen in Serooskerke.    Inventarisatie bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst. Digitaal meldpunt.  Inventarisatie maken van alle verenigingen in Serooskerke.

Van tevoren wordt bepaald welke gegevens (naam, adres, doel enz.) per vereniging in het overzicht worden vermeld.

Van het overzicht een brochure maken.

Gebruik maken van de website SerooskerkeWalcheren.nl. 
Dorpsraad stelt een werkgroep samen die deze actie gaat uitvoeren.  Is gerealiseerd
Handhaving, waar nodig versterking en waar mogelijk uitbreiding van het rijke verenigingsleven in Serooskerke.Overleg en enquête.    Knelpunten en behoeften van de verenigingen in Serooskerke inventariseren.  

Verenigingen met dezelfde problematiek bij elkaar brengen om na te gaan of men bereid is door middel van samenwerking tot oplossingen te komen.  

Inventariseren of er behoefte is aan nieuwe activiteiten die in verenigingsvorm of anders kunnen worden uitgevoerd.  Ideeën voor nieuwe activiteiten helpen realiseren.

Verkennen of er mogelijkheden zijn voor samenwerking tussen de Serooskerkse verenigingen en verenigingen in andere kernen.
Dorpsraad stelt een werkgroep samen die deze actie gaat uitvoeren. Is gerealiseerd
Samenwerking met de sportverenigingen in omliggende dorpen onderzoeken om de kwaliteit van de faciliteiten te verbeteren en de diversiteit in sportaanbod te vergroten.Samen trainingen geven.

Delen trainingsmaterialen.

Samen opleidingen/cursussen volgen.

Combi-korting bij lidmaatschap meerdere sportverenigingen binnen gemeente.
Contacten leggen met bestuursleden verschillende sportverenigingen om een eerste aanzet tot samenwerking te bespreken.De dorpsraad neemt het initiatief voor een startbijeenkomst. Is gerealiseerd
Spreiding van evenementen van de sportverenigingen in Serooskerke (incl. zwembad).Evenementenkalender.Contacten leggen met bestuursleden verschillende sportverenigingen om afstemming te bespreken.

Evenementen vermelden op website SerooskerkeWalcheren.nl.
De dorpsraad benadert een voorzitter van één van de verenigingen. Is gerealiseerd