Handhaving/versterking/uitbreiding rijke verenigingsleven

Verenigingsgebouwen

Wat
Handhaving, waar nodig versterking en waar mogelijk uitbreiding van het rijke verenigingsleven in Serooskerke.

Hoe

  1. Knelpunten en behoeften van de verenigingen in Serooskerke inventariseren
  2. Verenigingen met dezelfde problematiek bij elkaar brengen om na te gaan of men bereid is door middel van samenwerking tot oplossingen te komen.
  3. Inventariseren of er behoefte is aan nieuwe activiteiten die in verenigingsvorm of anders kunnen worden uitgevoerd.
  4. Idee├źn voor nieuwe activiteiten helpen realiseren.
  5. Verkennen of er mogelijkheden zijn voor samenwerking tussen de Serooskerke verenigingen en verenigingen in andere kernen.

Spreiding van evenementen van de sportverenigingen in Serooskerke (incl. zwembad). Evenementenkalender.

Deze activiteiten zijn gerealiseerd.