Rijke verenigingsleven

Wat
Overzicht krijgen van de verenigingen in Serooskerke.
Handhaving, waar nodig versterking en waar mogelijk uitbreiding van het rijke verenigingsleven in Serooskerke.

Hoe

  1. Inventarisatie maken van alle verenigingen in Serooskerke. Van te voren wordt bepaald welke gegevens (naam, adres, doel enz.) per vereniging in het overzicht worden vermeld.
  2. Van het overzicht een brochure maken.
  3. Gebruik maken van de website Serooskerkewalcheren.nl.
  4. Knelpunten en behoeften van de verenigingen in Serooskerke inventariseren
  5. Verenigingen met dezelfde problematiek bij elkaar brengen om na te gaan of men bereid is door middel van samenwerking tot oplossingen te komen.
  6. Inventariseren of er behoefte is aan nieuwe activiteiten die in verenigingsvorm of anders kunnen worden uitgevoerd.
  7. Idee├źn voor nieuwe activiteiten helpen realiseren.
  8. Verkennen of er mogelijkheden zijn voor samenwerking tussen de Serooskerke verenigingen en verenigingen in andere kernen.

Is gerealiseerd.