Serooskerke moet voor jong en oud een plek zijn waar het plezierig en veilig wonen is.

 Inbreidingslocaties

Gevarieerd woningaanbod

Starterswoningen

Meer informatie Meer informatie Meer informatie

Visueel aantrekkelijke kern

Trottoirs

Bestaande woningen upgraden

dorpsplan Sersooskerke walcheren
Meer informatie Meer informatie  Meer informatie
DoelstellingInstrumentenActiesWie/ Status 
Serooskerke blijft een gevarieerd woningaanbod behouden.    .Voldoende aanbod van woningen voor starters.  Inventariseren en gemeentelijk beleid in kaart brengen.   .Woningstichting Walcheren
Het is en blijft aantrekkelijk voor jongeren om in Serooskerke te blijven wonen en waar voldoende doorstroom-mogelijkheden zijn voor gezinnen  Woningen bouwen ten behoeve gezinnen die willen doorstromen.  Inventariseren of er belangstelling is voor cascobouw en het coöperatief afbouwen. Zie inbreidingslocaties.Gemeente Particulieren
Het is en blijft aantrekkelijk voor ouderen om in Serooskerke te blijven wonen.Levensloopbestendige woningen zodat de senioren langer (zelfstandig) kunnen blijven wonen.   Gemeente Particulieren
Benoemen van inbreidingslocaties waar nieuwbouwwoningen op korte en lange termijn kunnen worden gerealiseerd.Serooskerke Oost ontwikkelen met 20 woningen voor meerdere doelgroepen zoals:

levensloopbestendig, doorstromers, starters en woningen op vrije locaties.

Realisatie zorg woningen in Oost.  

Voldoende ruimte overhouden in Oost om op kortere termijn meer woningen te realiseren.

Boomgaard Vrouwenpolderseweg te realiseren in 1‐3 jaren, fraaie woonlocatie voor woon werk gemeenschap met 25 woningen.

ude Meermarkt te realiseren in 0‐2 jaren, kansrijk voor bijvoorbeeld starterswoningen.

Seniorenwoningen Vroonstraat herontwikkelen, te realiseren in 5‐10 jaren.

Terrein Meulenberg te realiseren in 5‐10 jaren, redelijk kansrijk voor wonen en werken in combinatie.

Hoek Luijksberglaan. Te realiseren op lange termijn (meer dan 10 jaren) kans voor starterswoningen.  

Geldof Noordweg. Te realiseren in 2‐5 jaren. Kansrijk voor starterswoningen.    

De Wegwijzer. Te realiseren op kortere termijn (5 jaren of meer). Kansrijk voor starterswoningen bij verplaatsing school.
Locaties prioriteren en samen met Gemeente haalbaarheid onderzoeken.

Nadrukkelijk nagaan waar nu behoefte is en ons niet alleen concentreren op woningen voor ouderen en starters.  

Er is behoefte aan zorgwoningen maar deze mogen in kwantiteit niet de overhand krijgen in Oost.

Er moet voldoende ruimte overblijven voor meer “gewone” woningen.  
Gemeente Dorpsraad
Bestaande woningen/ woonblokken worden gesaneerd en vervangen/verbouwd zodat ze aan de eisen van de tijd voldoen.Woonvisie van de gemeente (en woningstichting) verwoordt plannen tot vervanging en/of verbouwing van oude huurwoningen.Overleg tussen gemeente en woningstichting.Woningstichting Walcheren Gemeente
Bestaande woningen aanpassen aan eisen van deze tijdGemeentelijke projecten voor de aanpak van bestaande koopwoningen om deze energiezuiniger, duurzamer en levensloopbestendiger te maken.

Verdere uitrol en stimulering van het reeds opgestarte project voor woningeigenaren voor woningen vanaf 1980.  
Gemeente handhaaft herstructeringsfonds met laagrentende leningen voor deze huiseigenaren. Handhaving van stimuleringsregeling ‘Opplussen loont’ voor senioren van 55 jaar of ouder.Gemeente  Huiseigenaren
De kern van Serooskerke ziet er vanaf voorjaar 2022 visueel aantrekkelijk uit evenals de rotondes bij de toegangen.Opknappen dorpsentree zuid en oost binnen 2‐5 jaar. Aankleding rotondes.        Aanwonenden uitnodigen om een bloembak te adopteren.  Oostkapelseweg:

plantvakken adopteren door aanwonenden: bloementuin of groentetuin hierin aanleggen.

Tuin Johanneskerk betrekken bij dorpsactiviteiten, bijvoorbeeld een wekelijkse zomerkindermarkt.  

Gemeente zorgt voor bakken en plantgoed.
Aanwonenden Dorpsraad Gemeente Gedeeltelijk gerealiseerd   Kerkenraad PKN Is onderhanden   Is onderhanden  
 Belvedère Torenstraat/ Centrum alsnog uitvoeren binnen een termijn van 2-5 jaar.Belvedère Torenstraat/ Centrum uitvoeren is nodig om dorp een betere uitstraling te geven. Gemeente
Wonen in het groenBij ontwikkeling Serooskerke Oost voldoende ruimte overhouden voor groen (parkachtige aanpak)

Gemeentelijk groen handhaven en uitbreiden in bestaande wijken. Biodiversiteit stimuleren, kleinschaligheid handhaven.
Bevolking betrekken bij ontwerp Serooskerke Oost.

Voldoende ruimte maken voor groen en water.

Overgang naar de N57 groen aanleggen.  

Onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan tiny houses aan de randen van het dorp.
Gemeente Dorpsraad