Serooskerke is en dorp, waar de bewoners naar elkaar omzien. Een hechte gemeenschap. Ouderen en hulpbehoevenden krijgen zorg van buren, vrienden, kinderen en instanties, die hulp verlenen of hulp regelen.

 Mediator bij buurtconflicten

Vrijwillige burenhulp

Contact jongeren en ouderen

Zorgen voor elkaar in Serooskerke Zorgen voor elkaar in Serooskerke
Meer informatie Meer informatie Meer informatie

DoelstellingInstrumentenActiesWie/  Status
De burgers van Serooskerke zien naar elkaar om.Een medeburger helpen, aandacht geven, directe burenhulp.   WhatsApp Dorpsapp meer bekend maken.Zie folder burenhulp in Serooskerke.

Hulp aan ouderen en dorpsbewoners met weinig financiële middelen (boodschappen, kleine karweitjes, hulp bij financiële moeilijkheden, attentie op feestdagen, maandelijks koffiedrinken.
Protestantse Kerk Serooskerke

Stichting welzijn Veere

Coördinator burenhulp

Platform Welzijn Serooskerke
Loopt volop