Multifunctioneel dorpscentrum

Multifunctioneel dorpscentrum Serooskerke

 

Doelstellingen
Serooskerke heeft per januari 2020 een multifunctioneel dorpscentrum in de Zandput, waar jong en oud bij elkaar komt om te sporten, te ontmoeten en sociale contacten te onderhouden.

Instrumenten
Huidige faciliteiten Zandput vervangen / uitbreiden met:

-Nieuwe sportzaal
-(sport/buurt) Café
-Biljartgelegenheid
-Verenigingszaal
-Vergaderruimte
-Koppelen met zwembad

Sport- en spelgelegenheden voor ouderen.
Zo mogelijk school en kinderopvang hier concentreren,

Alternatief is verenigingsgebouw, school concentreren in Serooskerke Oost

Acties
Zandput en gymzaal worden bij renovatie geïntegreerd tot één geheel.
Gymzaal krijgt ruimere afmetingen.
Dorpshuis krijgt hierbij meerdere zalen / zaaltjes of een flexibele zaalindeling.
KOW wordt hier gehuisvest i.p.v. in de achterafkeet van dit moment.
(Senioren) ontmoetingsruimte  wordt hier gecreëerd.
Het jeugdhonk uit de oude pastorie verhuist naar de Zandput.
Deel grasveld wordt ingericht met volkstuintjes / jeu de boules baan / beweegtuin.
Horeca faciliteiten worden geprofileerd
Zandput parkeerterrein krijgt een facelift, waarbij het nieuwe complex, en met name de horeca voorziening, prominent en aantrekkelijk in het zicht komt.

Startpunt fietsknooppunt komt in de Zandput i.p.v. bij De Driehoek.

Wie
Gemeente
Dorpsraad
Vrijwilligers