Op dinsdag 10 november werd de website www.serooskerkewalcheren.nl gelanceerd in de Zandput en daarmee het Dorpsplan 2025 voor Serooskerke. Nadat Tom Breedijk voor wat extra stoelen had gezorgd, opende Jan Kousemaker de avond. Het traject Dorpsplan 2025 is in 2013 gestart met een droomsessie, die werd gehouden samen met de inwoners van Serooskerke. Tijdens deze droomsessie spraken inwoners wensen uit voor de toekomst van Serooskerke. In april 2014 kwam de Stuurgroep voor het eerst bijeen om het plan op te starten. In september 2014 zijn daarna verschillende werkgroepen aan de slag gegaan met de thema’s. Uiteindelijk werd gekozen voor een digitale presentatie van het plan, waardoor de daadwerkelijke onthulling iets langer op zich liet wachten dan gepland.

Tijdens de presentatie van het plan werden de verschillende thema’s kort getoond op de site. Vervolgens gingen de 100 aanwezige inwoners en belangstellenden in discussie aan de hand van verschillende stellingen behorende bij de onderwerpen. In het begin was dit nog even aftasten, maar vooral bij de stelling ‘Een echte inwoner van Serooskerke doet zijn inkopen en boodschappen op het dorp’ ontstond een leuke discussie. Oneliners als ‘Wees sociaal en koop lokaal’ luisterden deze. Ook waren veel inwoners het eens over het feit dat samenwerking tussen de verschillende verenigingen veel voordelen op kan leveren. Geen evenementen meer op dezelfde dagen en trainingstijden voor de jeugd op elkaar afstemmen, waren enkele voorbeelden van suggesties die werden gedaan. Het multifunctioneelcentrum de Zandput, zoals gepresenteerd in het dorpsplan, zou een prachtige ontmoetingsplek kunnen zijn. Hier kunnen dorpsbewoners elkaar ontmoeten. Dit zou drempelverlagend kunnen werken op het gebied van het aanvragen van burenhulp. Weten we namelijk wat er bij onze buren speelt en of zij een hulpvraag hebben? Als laatste werd er gediscussieerd over het te realiseren kunstwerk in Serooskerke. De inwoners waren het niet eens over het feit of er een referendum of prijsvraag moet komen om dit tot stand te brengen. Een gulden middenweg lijkt uiteindelijk de beste oplossing. Inwoners waren het er over eens dat het kunstwerk in ieder geval gedragen moet worden door de bevolking en dat de inwoners trots moeten zijn op het nog vorm te geven kunstwerk.

Na de presentatie van de onderwerpen en de discussies sloot Jan de avond af. Hij bedankte Geurt van de Haar voor zijn begeleiding tijdens het anderhalf jaar durende traject. Daarna werd het plan symbolisch overhandigd aan de burgemeester door middel van het overhandigen van de eerste muismat. Alle aanwezigen kregen een muismat mee naar huis met het logo van het dorpsplan en het webadres. De burgemeester stelde dat de grote opkomst betrokkenheid toont vanuit de inwoners bij het dorpsplan. De overheid zal samen werken met de bevolking om tot uitvoering van het plan te kunnen komen. Het plan zal daarbij dienen als de input om richting te geven aan te realiseren projecten.

Hoe nu verder? Bent u na het lezen van het plan enthousiast geworden en wilt u een bijdrage leveren aan het realiseren van het plan voor de toekomst van ons prachtige dorp? Stuur dan een mail naar: serooskerkewalcheren@gmail.com. U kunt daarin aangeven naar welk onderwerp uw interesse uitgaat en of u specifieke kennis of vaardigheden heeft die mee kunnen helpen aan de realisatie van het plan. Het plan is gemaakt voor en door de inwoners en zal alleen een succes kunnen worden als de inwoners zich ook inzetten bij de realisatie hiervan!

Presentatie dorpsplan-1 Presentatie dorpsplan-2 Presentatie dorpsplan-3 Presentatie dorpsplan-4 Presentatie dorpsplan-5 Presentatie dorpsplan-6 Presentatie dorpsplan-7 Presentatie dorpsplan-8 Presentatie dorpsplan-9 Presentatie dorpsplan-10 Presentatie dorpsplan-11 Presentatie dorpsplan-12 Presentatie dorpsplan-13 Presentatie dorpsplan-14 Presentatie dorpsplan-15 Presentatie dorpsplan-16 Presentatie dorpsplan-17