dorpsplan Sersooskerke walcheren

Doelstelling
Een schoon Serooskerke maakt het dorp beter bewoonbaar.

Instrumenten
Straten en wegen in en buiten de kern worden schoon gehouden voor vrijwilligers.

Acties
Onderzoek of per wijk/straat vrijwilligers regelmatig zwerfvuil willen opruimen. De gemeente kan zorgen voor hesjes en knijpers.

Wie
Dorpsraad