Doelstelling
Het verbeteren van de uitstraling van het dorp Serooskerke in de breedste zin van het woord, te denken valt aan zowel fysieke als digitale uitstraling. Hierdoor zal de beleving en herkenbaarheid van Serooskerke verbeteren

Instrumenten
Website Serooskerke Walcheren
Gemeente ,instanties, vrijwilligers en ondernemers moeten knelpunten aanpakken.             Ondernemers. Subsidies.

Acties
Het samenvoegen van alle websites op één locatie (Serooskerkewalcheren.nl) en vandaar uit door linken.

Bruisende websites hieraan koppelen.
Herinrichting Torenstraat, Vrouwenpolderseweg en Zandput.

Aankleding rotondes met groen etc..
Verrommeling tegengaan.
Verlichting Parallelweg (Kadetweg) verbeteren.
Mobiele netwerk verbeteren.

Wie
Gemeente
Ondernemers
Bewoners
Dorpsraad