Doelstelling
Trottoirs kunnen beter begaanbaar gemaakt worden. Verbetering  moeten gerealiseerd zijn per januari 2016, zodat de trottoirs goed begaan- en berijdbaar zijn voor voetgangers en rollatorgebruikers.

Instrumenten
Jaarlijkse wordt er een Dorpsschouw gehouden door gemeente en dorpsraad. Knelpunten worden dan geïnventariseerd.

Acties
Jaarlijks uitvoeren Dorpsschouw

Wie
Dorpsraad samen met de kernwethouder