Doelstelling Instrumenten Acties Wie 
Zwembad De Goudvijver tot in lengte van jaren open houden. Bekendheid vergroten en meer bezoekers trekken waardoor exploitatie zal verbeteren. Vergroting aantal bezoekers 

 

Onderzoek hoe het bezoek verder kan worden gestimuleerd (bijv. arrangementen campings, maar ook betere verwarming), onderzoek een verdere verruiming van de openingstijden en seizoenverlenging. Gemeente, dorpsraad, exploitant zwembad
Verminder exploitatiekosten Onderzoek of het mogelijk is om meer vrijwilligers in te schakelen bij exploitatie Gemeente, exploitant
Maak een plan B bij dreigende sluiting Zorg dat er een draaiboek op de plank ligt om met vrijwilligers verder te gaan als sluiting toch dreigt. dorpsraad
Zichtbaar zijn/profileren via online-kanalen.Vindbaarheid vergroten. Benutten van online mogelijkheden om het zwembad te promoten: eigen website, promoten via o.a. social media; Facebook, Twitter account. Tevens zorgen dat het zwembad makkelijker ‘gevonden’ kan worden door onder meer een duidelijke ingang. n.n.t.b.Lianne Minderhoud